• เรารู้ดี..
  ...เรื่อง ธัญพืช
 • darkblurbg
  เรารู้ดี..
  ...เรื่อง ธัญพืช
 • darkblurbg
  เรารู้ดี..
  ...เรื่อง ธัญพืช
 • darkblurbg
  เรารู้ดี..
  ...เรื่อง ธัญพืช
 • darkblurbg
  เรารู้ดี..
  ...เรื่อง ธัญพืช
 • darkblurbg
  เรารู้ดี..
  ...เรื่อง ธัญพืช
 • darkblurbg
  เรารู้ดี..
  ...เรื่อง ธัญพืช
"ข้าวทอง"

ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรตระกูลถั่ว ธัญพืช พริก เครื่องเทศ และเครื่องปรุง ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด ก่อตั้งขึ้นนานกว่า 50 ปี ด้วยเจตนารมณ์ที่จะผลิตและพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ภายใต้นโยบาย "คัดสรร มุ่งมั่นพัฒนา ใส่ใจ ตอบสนอง" โดยมุ่งเน้นตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ การคัดสรรการแปรรูป ตลอดจนไปถึงกระบวนการการจัดทำสินค้าที่มี คุณภาพได้มาตรฐานสะอาด ปลอดภัย สู่ผู้บริโภคด้วยความพึงพอใจสูงสุด

จากจุดมุ่งหมายดังกล่าว "ข้าวทอง" จึงเป็นตราสินค้าที่พัฒนาจนได้รับรางวัลและผ่านการประเมินระบบมาตราฐาน สากลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบ ISO 9001:2015 , ระบบ GMP (Good Manufacturing Practice ) , มาตรฐาน HACCP , มาตรฐาน HALAL , มาตรฐานจากองค์การอาหารและยาอื่นๆ

NEWS

Lorem Ipsum คืออะไร ? เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจการพิมพ์ 2015-08-09 16:23:02 News

ทำไมต้องนำมาใช้? มีหลักฐาน ที่เป็นข้อเท็จจริงยืนยันมานานแล้ว 2015-08-09 16:23:02 News

มันมีที่มาอย่างไร? 2015-08-09 16:23:02 News

จะนำมาใช้ได้จากที่ไหน? มีท่อนต่าง ของ Lorem Ipsum ให้หยิบมาใช้ 2015-08-09 16:23:02 News