Coming Soon


เตรียมพบกับเว็บไซต์ข้าวทองโฉมใหม่ในเร็วๆ นี้


" วิสัยทัศน์ (Vision) "
เป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายถั่ว ธัญพืช พริก เครื่องเทศ ที่มีคุณค่าในระดับมาตรฐานสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค


" พันธกิจ (Mission) "
เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ถั่ว ธัญพืช พริก เครื่องเทศ ที่มีคุณค่า และคุณภาพโดยผ่านกระบวนการต่างๆที่ได้มาตรฐานสากล ผ่านช่องทางการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ และการบริการที่ประทับใจ เพื่อมอบความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภค รวมทั้งการบริหารงานที่มอบความสุขให้แก่พนักงานอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งเป็นบริษัทชั้นนำที่ได้รับการยอมรับและน่าเชื่อถือในรูปแบบบริษัทมหาชน