เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน

A password will be sent to your email address.

การรักษาความลับของข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคล เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อข้าวทองเช่นเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด
ดังนั้นข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลสามารถเรียกดูได้จากธนาคารที่เกี่ยวข้องเท่านั้น กล่าวคือ ข้าวทองยจะไม่สามารถค้นหาข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลได้เลย
นอกจากนี้ ถือเป็นนโยบายที่สำคัญยิ่งสำหรับข้าวทองที่จะไม่ให้เช่า หรือ ขายข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลหรือองค์กรอื่นใด อ่านเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว.

0