OUR COMPANY

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายถั่ว ธัญพืช พริก เครื่องเทศ ที่มีคุณค่าในระดับมาตรฐานสากล เพื่อคุณภาพชิวิตที่ดีของผู้บริโภค

พันธกิจ (Mission)

เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ถั่ว ธัญพืช พริก เครื่องเทศ ที่มีคุณค่า และคุณภาพโดยผ่านกระบวนการต่างๆ ที่ได้รับมาตรฐานสากล ผ่านช่องทางการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ และการบริการที่ประทับใจ เพื่อมอบความสุขให้แก่พนักงานอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งบริษัทชั้นนำที่ได้รับการยอมรับและน่าเชื่อถือในรูปแบบบริษัทมหาชน

นโยบายคุณภาพ (POLICY) ของ
บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด

คัดสรร               วัตถุดิบที่ดี

มุ่งมั่นพัฒนา       สู่การผลิตที่ทันสมัยและปลอดภัย

ใส่ใจ                  คุณภาพมาตรฐานและสิ่งแวดล้อม

ตอบสนอง           ความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภค

 1. เริ่มก่อตั้ง หจก.อุตสาหกรรมอาหารไทย

  ปี พ.ศ. 2507

  เริ่มก่อตั้ง หจก.อุตสาหกรรมอาหารไทย

 2. เริ่มก่อตั้ง บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด

  ปี พ.ศ. 2539

  เริ่มก่อตั้ง บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด

 3. บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด

  ปี พ.ศ. 2548

  บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด

 4. บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด

  ปี พ.ศ. 2549

  บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด

 5. บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด

  ปี พ.ศ. 2555

  บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด

 6. บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด

  ปี พ.ศ. 2558

  บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด

 7. เริ่มแปรสภาพเป็นระบบ บริษัท มหาชน

  ปัจจุบัน

  เริ่มแปรสภาพเป็นระบบ บริษัท มหาชน